Förflyttning av grova material som är smutsiga bör förflyttas med hjälp av kedjetransportörer med hög kapacitet. Dessa är slitstarka och låter materialet åka horisontellt med viss lutning mot nästa steg för vidare bearbetning. Innan köp av en kedjetransportör är det viktigt att vara säker på att den kommer klara av den materialhantering som den ska användas för. En expert bör därför kontaktas så att en passande konstruktion kan tas fram. Oftast består kedjetransportören av en rullkedja, tabletopkedja i stål eller plast. Driften kan också variera, men vanligast är omegadrift, dragande eller tryckande. Om man vill vara säker på att den ska hålla mot tuffa arbetsförhållanden så bör den även vara ytbehandlad.kedjetransportörer

Kapaciteten för kedjetransportörer varierar med användningsområdet. Självklart går det att bygga dem med mycket hög kapacitet på upp till 1000 ton/timme. De brukar också vara dammtäta för att minska buller och se till att minska slitaget på kedjan. Även här bör man konsultera en kunnig person på området så att investeringen kommer hålla för en överskådlig tid framöver.

Begagnade eller rostfria skruvtransportörer är ett komplement till kedjetransportörer. Dessa maskiner transporterar materialet vertikalt med hjälp av den beprövade skruvtekniken. Fördelen är att dessa är kraftigt konstruerade samtidigt som själva konstruktionen är enkel. Det är med andra ord ett mycket kostnadseffektivt alternativ som också innebär låga driftkostnader.skruvtransportörer

Elevatorer till bra priser kan du hitta på Ewes. En elevator bör ha dosering vid innan inlopp så att den kan hantera materialets grovlek på ett effektivt sätt. Dessa transportmaskiner är framtagna för att transportera bulkmaterial vertikalt. De kan tillverkas i mycket höga höjder, eller för det specifika ändamål de ska vara avsedda för. Fördelen med elevatorer är att de knappt behöver något underhåll, vilket betyder att hög driftsäkerhet kan förväntas. Elevatorer kommer med fastbultade skopor som fraktar materialet uppåt. Om något ändå skulle hända med elevatorn är det bra att ha remmar och skruvar till skoporna i lager.